විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අපි ගැන

අපේ සමාගම 5years කට වඩා වැඩි කාලයක් ඇන්ටනාව ක්ෂේත්රයේ වී ඇති අතර, වෙළඳ පොළ ඉල්ලීම් අනුව, අප පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්යතා අනුව උසස් තත්ත්වයේ ඇන්ටනා විවිධ වර්ධනය විය හැක.

As  a leading advanced designer and manufacturer , MS TELECOM can provides one-stop RF antenna solutions , including: Cellular antennas, RFID antennas, LoRa antennas ,Base Station antennas, TV antennas,  WIFI antennas , NB-IoT antennas and so on .

 

නව පැමිණීම්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!